Massagetherapie bij Kanker

Wanneer je geconfronteerd wordt met de ziekte kanker, in je eigen leven, dan staat de wereld even stil.
Alles komt in het teken te staan van ziek zijn en het overwinnen van de ziekte. Je komt in een stroomversnelling van emoties terecht. Veelal moet je verschillende ingrijpende behandelingen ondergaan. Voor jezelf en jouw omgeving is dit een moeilijke tijd.
Massagetherapie bij Kanker
Massagetherapie kan in dit proces een grote steun zijn. Door de aanraking en het zorgvuldig luisteren naar wat er speelt, wordt het fysieke verbonden met het psycho-emotionele niveau en dan komt de hele mens in beeld. Uit onderzoek is gebleken dat masseren bij mensen met kanker de kwaliteit van het leven van dat moment kan verbeteren. Door het aanraken met aandacht wordt het mogelijk het vertrouwen in je eigen lichaam te herstellen. Ook symptomen als pijn, spanning, stress, vermoeidheid, slapeloosheid en depressie verminderen. Er komt ontspanning voor lichaam en geest. In dit proces kan en wil ik je graag ondersteunen.

Massagetherapie bij kanker

In dit hele proces kan massagetherapie een grote steun en heilzaam zijn. Door de aanraking en het zorgvuldig luisteren naar wat er speelt, wordt het fysieke verbonden met het psycho-emotionele niveau. De hele mens komt in beeld.
Uit onderzoek blijkt dat masseren bij mensen met kanker de kwaliteit van het leven van dat moment kan verbeteren. Door het aanraken met aandacht wordt het mogelijk het vertrouwen in je eigen lichaam te herstellen. Ook symptomen als pijn, spanning, stress, vermoeidheid, slapeloosheid en depressie verminderen. Er komt ontspanning voor lichaam en geest. In dit proces kan en wil ik je graag ondersteunen.

Scholing

In december 2012 heb ik de training Massage bij kanker afgerond met een certificaat. Voor mij als massagetherapeut en verpleegkundige, was dit een waardevolle aanvulling.
Als gastdocent mocht ik bij de Academie Holos in Utrecht masterclasses verzorgen voor afgestudeerde massagetherapeuten: ‘Massagetherapie en kanker’ en ‘Massagetherapie en de palliatieve zorg’.

Wanneer massage?

Massagetherapie past in elke fase van het behandeltraject.

Tijdens de behandelfase

Je bent misschien met chemotherapie, bestralingen of hormoontherapie bezig. Ook nu kun je ter ondersteuning gemasseerd worden. De massage ontspant en kan pijnvermindering geven.

Na de behandelfase

Je komt in het controletraject. De behandeling is klaar, maar om de zoveel tijd moet je naar het ziekenhuis voor controle. Dit geeft spanning en onzekerheid. Je kunt ook nog klachten hebben van de behandeling. Denk aan een slechte conditie, gewrichtsklachten, vermoeidheid, opvliegers of geen energie. De massagetherapie kan jouw herstel ondersteunen. Je kunt de regie over je eigen lijf en leven weer gaan voelen en er contact mee maken.

Wanneer je niet meer beter wordt

Deze fase kenmerkt zich door vragen en onzekerheid. Hoe lang en hoe zal deze laatste tijd eruitzien? Hoe houd ik me staande na zo’n moeilijk bericht? Massagetherapie kan in deze tijd een moment voor jezelf zijn, met ontspanning en liefdevolle aanraking. Een moment waar emoties gevoeld mogen worden. Door het luisteren met aandacht en het gesprek kan er een klankbord zijn waarin nagedacht kan worden over het afhechten van het leven.

Hoe ziet de massagetherapie eruit?

Tijdens het eerste consult zullen we een intakegesprek hebben. De massagetherapie wordt afgestemd op de fase en behandelmethode waarin jij je op dat moment bevindt. Dit bepaalt ook de duur van de massage.
De massage kan bijvoorbeeld bestaan uit een rugmassage of voet-, hand- of hoofdmassage. Dit wordt specifiek afgestemd op wat jij als prettig ervaart en wat mogelijk is voor je op dat moment.
In de therapie, waarbij ervanuit wordt gegaan dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt door aandacht, aanraking, luisteren en het gesprek aandacht gegeven aan wat er speelt. De therapie kan ondersteunen bij het zoeken naar een nieuw zelfbeeld, toekomstbeeld of lichaamsbeeld.

Waar vindt de massage plaats?

In principe masseer ik in mijn eigen praktijk. Ben je vanwege je ziekte niet in de gelegenheid om naar mij toe te komen, dan kom ik in overleg ook bij jou thuis.

Heb je meer informatie nodig over massagetherapie bij kanker? Neem gerust contact met me op.
  • Van Bleiswijkstraat 8
  • 3332 JC  Zwijndrecht

  • Vrij parkeren in de straat